Utstyr

Woma Ecomaster MK 3 

Woma Ecomaster MK 3, 3000 bar, 26 l/min

Woma Ecomaster MK 3, 3000 bar, 26 l/min

Vannmeisling av betong

Fjerning av kalk og saltutslag på betong og naturstein

Meisling rundt armeringsjern

Fjerning av industri- og epoxibelegg på metall og betong

Fjerning av maling, isolasjon og gummibelegg på betong og metall

Fjerning av betongrester på utstyr

Fjerning av isolasjon rundt stålrør

Fjerning av rust

Rengjøring av sveisesømmer for kontroll e.l.

Forberede ny eller gammel betong for videre behandling

 

Dynajet 170 Uhp

1nyy

Dynajet 170 UHP, 2800 bar,18 l/min

Vannmeisling av betong

Fjerning av kalk og saltutslag på betong og naturstein

Meisling rundt armeringsjern

Fjerning av industri- og epoxibelegg på metall og betong

Fjerning av maling, isolasjon og gummibelegg på betong og metall

Fjerning av betongrester på utstyr

Fjerning av isolasjon rundt stålrør

Fjerning av rust

Rengjøring av sveisesømmer for kontroll e.l.

Forberede ny eller gammel betong for videre behandling

 

 

 

 

Conjet Jetframe 101 Nalta

CIMG3471

Rammen kan bygges etter behov

Hydrolik system som erstatter håndholdt ultra høytrykkspyling

Mer effektivt og presist. Fokus på sikkerhet for operatør.

Rammen bygges etter behov for å utføre oppdrag.

Oppdrag under vann

Oppdrag under bro og andre områder med liten tilkommelighet

Store flater får ett jevn og presis «finish»

 

Jetframe 101 Nalta operativsystem

Jetframe 101 Nalta operativsystem

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aquila TD302REC (Varmt vann)

1ny

TD302Rec, 30-300 bar,20 l/min

Arbeid som krever kontrollering og oppsamler av vannutslipp

Filterer og resirkulerer vann for rent utslipp eller gjenbruk

Maskinen egner seg dermed utmerket til innendørs arbeid

Fjerning av oljesøl

Varmt vann Fasaderengjøring

Varmt vann gulv vask

Rørtining og rør rensing

Fjerning av Grafitti og tyggis

Malingsfjerning

 

 

 

Aquila TD302  (Varmt vann)

Aquila TD302, 30-300 bar, 20 l/min

Fasaderengjøring

Malingsfjerning

Rørtining og rør rensing