Vannmeisling

Vannmeisling er en skånsom og effektiv måte å fjerne betong ved rehabilitering. Med ekstremt høyt vanntrykk fjernes betong uten å påføre ekstern skade på armering eller konstuksjon utenom selve arbeidsområde.

Vi utfører vannmeisling hånholdt eller med en hydralikk robot som kan jobbe vertikalt eller horrisontalt. Perfekt å komme til på mindre arbeidsområder.