Annet vedlikehold

Ved hjelp av rappelering har Omservice også utført mange malejobber, montering og demontering av skilt, og andre jobber som å fikse små skader på fasader.

Vi har også utført oppdrag  innenfor tømming og rensing av brønn.

Vi vasker dine vinduer uten bruk av lift eller stillas.

Vi har to ulike metoder å ta i bruk. Er vinduene 15 meter eller mindre opp fra bakken kan oppdraget stort sett utføres med vår vindusvasker stang som påfører vann og rengjøringsmidler. I etterkant spyles vinduene ned med høytrykkspylerstang.

I tilfeller hvor vinduene er høgere oppe eller på områder vanskelig tilgjengelig tar vi i bruk vår ekspertise innenfor rappellering (industriell klatring). Her er vårt personell IRATA- trent og Omservice følger Helse og arbeidsmiljø lovens sikkerhetsinstrukter.

Uønsket graffiti har alltid vært et problem i bybildet vårt. Her gjelder det å finne en metode for rask fjerning. Vi påfører to komponent anti-graffiti, som har lenger levetid en vanlig anti- graffiti. En slik behandlig på utsatte områder gjør det mulig å fjerne ny graffiti raskt og uten kjemikalier.

Tyggis forurensing er et stort problem, siden utstyret som blir brukt idag bare fjerner 30% av tyggisflekkene er det vanskelig å holde problemet under kontroll.

Med vårt system blir en tyggis løsnet og plukket opp uten å påvirke området rundt, noe som gjør denne metoden glimrende for travle offenlige område